Disseny de sistemes de fonamentació per a edificis industrials: la importància de triar la solució adequada.

Com a empresa d'enginyeria i construcció, a EGEIN sabem que el disseny i l'execució dels sistemes de fonamentació són aspectes crítics per garantir la seguretat i durabilitat dels edificis industrials que construïm.

  El primer pas en el disseny d'un sistema de fonamentació és fer un estudi geotècnic per analitzar les característiques del subsòl i determinar la resistència estructural dels diferents estrats del terreny. Basant-nos en els resultats obtinguts, podem triar la solució de fonamentació més adequada i calcular-ne el dimensionament, aplicant els coeficients de seguretat necessaris.

  A la construcció industrial intentem prioritzar l'ús de sistemes de fonamentació superficial mitjançant sabates, ja que és la solució més econòmica i de menor termini d'execució. Tot i això, en funció de la profunditat i la resistència de les capes portants, es poden utilitzar sistemes semiprofunds o de fonamentacions profundes mitjançant pilotatges.

  A #EGEIN, tenim una gran experiència en el disseny, càlcul i execució de diferents sistemes de fonamentació. Per exemple, a les obres de construcció industrial actualment en curs d'execució, a Vilablareix, Narbonne i Béziers hem optat per una fonamentació superficial mitjançant sabates en calze, mentre que a l'ampliació d'una discoteca al port de Cap d'Agde hem triat una fonamentació superficial amb sistema de cargols mecànics a causa de la presència del nivell d'aigua de mar a les proximitats de la fonamentació. En la construcció d'una plataforma logística a Igualada, en canvi, hem optat per una fonamentació profunda mitjançant pilotatge, per recolzar les càrregues de l'edifici a la capa resistent.

  Lelecció del sistema de fonamentació és crucial en la construcció dedificis industrials. A EGEIN, ens assegurem de dur a terme un estudi geotècnic adequat per triar, dissenyar i calcular la solució òptima, garantint la seguretat, la durabilitat i l'eficiència en costos i terminis d'execució de les
edificacions industrials, logístiques i comercials que construïm.

Compartir

×