Shape

Construcció de naus industrial

EGEIN està altament especialitzada i amb una experiència de 45 anys en el disseny i construcció de naus industrials i plantes de producció, mitjançant solucions metàl·liques en Acer, Prefabricades de formigó o Mixtes.

Realitzem l’estudi tècnic i els proposem la millor solució per a les necessitats del seu projecte.

Treballem amb el sistema de construcció claus en mà i gestió integral de projectes, així com per especialitzacions, segons les necessitats de cada client.

Com a resultat dels nostres estudis tècnics i de l’execució d’obres amb els nostres equips especialitzats d’obra civil i muntatge, aconseguim el resultat de la construcció del seu edifici amb el mínim cost i de termini d’execució.

El teu projecte, la nostra construcció

Tipus de construccions

Estructures d’acer, prefabricades o mitxes en construccions industrials.

NAUS INDUSTRIALS D'ACER

 • Optimitzem i construïm naus en estructura metàl·lica, aconseguint llums superiors a 50 m. sense pilars intermedis.
 • Les nostres obres estan certificades EXC4, complint amb el màxim grau d’exigència de la norma europea CE.
 • Articulem la unió en les fonamentacions per a optimitzar el dimensionament d’aquestes, i amb això reduïm el cost del conjunt estructura-fonamentació.
 • Integrant enginyeria i construcció integral des de l’inici aconseguim reduir els costos i els terminis d’execució.
Augment altura 85%
Flexibilitat 90%
Reducció de pilars 98%
Reducció de costos 98%

Construccions de naus industrials d'acer:

PREFABRICADOS

 • Optimitzem mitjançant sistemes industrialitzats en formigó totes les fases de disseny, enginyeria, fabricació, transport i muntatge.
 • Desenvolupem els projectes amb adaptació de l’estandardització en la industrialització per a reducció de costos.
 • La fabricació dels elements prefabricats compleixen amb la certificació de la norma europea CE, sota els més elevats controls de qualitat.
 • Reduïm els costos i els terminis d’execució de manera important en relació a solucions disgregades, eliminant imprevistos o sobrecostos en fase d’obra.
Comportament al foc 90%
Durabilitat 95%
Reducció de costos 98%
Reducció de terminis 98%

Construccions industrials prefabricats:

naus industrials MIXTES

Les naus industrials mixtes poden presentar diverses combinacions: acer i fusta, formigó i acer, fusta i formigó.

Imatge 85%
Millora a Terminis 90%
Optimització Estructural 95%
Flexibilitat 98%

Construccions de naus industrials mixtes:

El teu projecte, la nostra construcció de naus industrials

Diferències principals entre construccions industrials de naus industrials

Estructures d’acer, prefabricades o mitxes en construccions industrials.

Construcció de nau industrial d'acer

 • Disseny: Estructures d'àmplia amplària sense pilars intermedis
 • Rapidesa en el muntatge i estalvi de costos en transport
 • Reducció de Costos en el transport i muntatge
 • Seguretat: estructures molt segures en cas de sobrecàrregues
 • Flexibilitat per a futures ampliacions i adaptacions
 • Bon aïllament acústic i tèrmic
 • Durabilitat de les estructures
 • Estètica: varietat d'acabats i colors
 • Reutilització: facilitat de desmuntatge i reubicació
 • Sostenibilitat: l'acer és 100% reciclable

Construcció de nau industrial prefabricada

 • Disseny: Fabricació sobre projecte
 • Rapidesa: terminis d'execució reduïts
 • Costos: Molt competitius per la prefabricació
 • Seguretat: reducció de riscos per a treballadors
 • Estabilitat davant incendis estructurals
 • Bon aïllament acústic i tèrmic
 • Durabilitat de l'obra
 • Resistència d'ús i mínim manteniment
 • Capacitat de multiplantes
 • Diversitat d'acabats estètics

Els nostres clients

Clients de naus industrials

×