Shape

Construcció comercial prefabricada

Mitjançant sistemes de panells prefabricats de formigó per a naus, optimitzem les prestacions tècniques i el cost del projecte. Són la solució perfecta si l’objectiu és agilitar la construcció dels seus nous edificis.

Com a valor afegit diferencial, som una constructora especialista en el sistema prefabricat integral. Des del sistema de fonamentació i cobertes fins a l’obra civil, paviments, portes i equipaments i acabats.

Un altre avantatge per a vostè és que tindrà un únic interlocutor tècnic per a tot el procés, des de l’inici del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions.

El teu projecte, la nostra construcció

Especificacions

Són la solució perfecta si l’objectiu és agilitar la construcció dels seus nous edificis.

Construccions comercials prefabricades.

Comportament al foc 90%
Durabilitat 95%
Reducció de costos 98%
Reducció de terminis 98%

Construccions comercials prefabricats:

Els nostres clients

Clientsde naus comercials prefabricades

×