Shape

Naus Industrials Mixtes

EGEIN analitza i proposa en cada cas la solució estructural òptima, en funció de les prestacions tècniques i necessitats de cada projecte.

Pilars prefabricats de formigó i estructura de coberta d’acer poden ser una solució òptima per a naus logístiques o de producció amb grans llums sense pilars intermedis.

Estructura metàl·lica o de fusta i tancaments prefabricats, permeten una solució estructural lleugera amb façanes resistents al foc, i optimització de les fonamentacions i els de terminis de muntatge.

Estructures prefabricades i tancaments metàl·lics, permeten obtenir una estabilitat al foc estructural d’elevades prestacions i estètica en façanes.

En definitiva, EGEIN s’adapta a les necessitats arquitectòniques, requeriments tècnics i estètica de cada client, trobant en cada cas la solució òptima.

El teu projecte, la nostra construcció

Especificacions

Les naus industrials Mixtes poden presentar diverses combinacions com a acer i fusta, formigó i acer, fusta i formigó.

Naus Industrials Mixtes

Imatge 85%
Millora a Terminis 90%
Optimització Estructural 95%
Flexibilitat 98%

AVANTATGES

Les naus industrials Mixtes poden presentar diverses combinacions com a acer i fusta, formigó i acer, fusta i formigó.

Construccions industrials mixtes:

Els nostres clients

Clients de naus industrials mixtes

×