Shape

Construcció comercial d’acer

La nostra enginyeria desenvolupa les millors solucions tècniques amb criteris funcionals, econòmics i de terminis, col·laborant en tot moment amb el projecte d’arquitectura.

Des de la concepció de l’edifici, la nostra oficina i enginyeria de projecte dissenya, calcula i desenvolupa les solucions i variants tècniques òptimes baix criteris funcionals, econòmics i de terminis, optimitzant i col·laborant en el projecte d’arquitectura, com a base de l’èxit i rendibilitat de la inversió dels nostres clients.

El nostre equip està format per professionals especialitzats amb el disseny i muntatge d’edificacions amb estructures metàl·liques amb Acer.

El teu projecte, la nostra construcció

Especificacions

Construccions comercials d’acer.

Augment Altura 85%
Flexibilitat 90%
Reducció de pilars 98%
Reducció de costos 98%

Construccions comercials d'acer:

Els nostres clients

Clients de naus comercials d'acer

×