Construcció de Plataforma Logística a Igualada (Barcelona)

Transvisa-DHL ha confiat en EGEIN, Engineering & Construction per dur a terme l’enginyeria i la construcció claus en mà d’una plataforma logística de 11.000 m² de superfície operativa a Igualada (Barcelona). Aquesta instal·lació comptarà amb una alçada optimitzada d’emmagatzematge a 12 metres i estarà equipada amb 18 molls de càrrega, a més d’unes oficines corporatives modernes.

Un dels aspectes destacats d’aquest projecte, ia causa de les característiques portants de baixa capacitat del terreny, detectades mitjançant l’estudi geotècnic, ha estat el disseny i l’execució de l’obra de fonamentació profunda a 7m mitjançant pilots prefabricats per clavament, amb un sistema de control a temps real a l’obra mitjançant la realització d’unes Proves Dinàmiques de Càrrega amb l’Analitzador de Clava de Pilots (A.H.P.), com a control sistemàtic del pilotatge. Aquests assaigs permeten, d’una forma ràpida i no destructiva sobre pilots definitius, analitzar tant les condicions del terreny com el desenvolupament de la clava, controlant la integritat del pilot i la capacitat de càrrega diferenciada en fust i punta. Aquesta tècnica no només assegura l’estabilitat estructural de l’edifici, sinó que també reforça el concepte de claus en mà, demostrant la nostra capacitat per dur a terme cada etapa del projecte i de l’obra amb la màxima precisió i eficiència.

Un altre desafiament important ha estat la construcció de murs de contenció a la parcel·la, que arriben a una impressionant alçada de més de 9 metres. Hem optat per utilitzar sistemes prefabricats de formigó amb cantell variable i contraforts. Mitjançant el disseny i l’execució d’aquest sistema de construcció no només hem aconseguit millorar la seguretat en obra, sinó que també hem reduït de manera molt important els terminis en fase d’execució, evitant muntatges de bastides, encofrats, apuntalaments o altres sistemes de construcció tradicional , alhora que hem proporcionat un acabat d’alta qualitat que complementa el conjunt de la instal·lació.

Mitjançant aquesta obra de contenció, amb un enfocament meticulós i l’especialització tècnica i experiència que caracteritza els nostres equips d’enginyeria i obra, hem aconseguit per al nostre client l’aprofitament màxim de la superfície de la parcel·la, que presentava un desnivell considerable.

Solució Oferida: La proposta d’EGEIN, va combinar l’experiència en enginyeria i construcció claus en mà, per aconseguir l’excel·lència en els resultats amb els estàndards més exigents del sector logístic.

Compartir

Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem els nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions amb la serietat, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.

×