Shape

Naus Industrials d’Acer

El nostre equip està format per professionals especialitzats en el disseny i muntatge d’edificacions amb estructures metàl·liques amb Acer.

EGEIN ofereix un servei integral de tot el procés: des dels càlculs i dissenys, passant per la fabricació i transport, fins al muntatge final de les estructures amb les façanes metàl·liques, l’acer, el forjat, etc.

La nostra enginyeria desenvolupa les millors solucions tècniques amb criteris funcionals, econòmics i de terminis, col·laborant en tot moment amb el projecte d’arquitectura.

El teu projecte, la nostra construcció

Especificacions

Des de la concepció de la nau, desenvolupem les solucions i variants tècniques òptimes sota criteris funcionals, econòmics i de terminis d’execució.

Estructures metàl·liques d’acer

Augment altura 85%
Flexibilitat 90%
Reducció de pilars 95%
Reducció de costos 98%

Construccions industrials d'acer:

Els nostres clients

Clients de naus industrials metàl·liques

×