Enginyeria i arquitectura

Els oferim el servei integral d’enginyeria i arquitectura industrial.
Dissenyem, projectem i dirigim la construcció de naus industrials, plataformes i logístiques i edificis comercials.
Usem la tecnologia de modelatge BIM i ens avala el segell de qualitat del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Els nostres serveis:

 • Consultoria i Enginyeria Logística.
 • Arquitectura Industrial i Optimització de Layout.
 • Estudis d’inversió.
 • Projectes bàsics i executius de construcció industrial, logístic i comercial.
 • Projectes executius d’instal·lacions.
 • Direcció Facultativa d’execució d’obres i instal·lacions i control de qualitat.
 • Project Management d’obres i instal·lacions.
 • Projectes de magatzematge de productes químics (APQ).
 • Projectes de protecció contra incendis (PCI).
 • Projectes de legalitzación d’activitats, i Llicències Ambientals.
 • Projectes i legalitzacions d’instal·lacions de seguretat industrial.
 • Seguretat alimentària i tractament d’aigües.
 • Estudis de seguretat i de salut.
 • Coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.
 • Gestió de llicències administratives i subvencions.
 • Arquitectura d’interiors i oficines.
Shape
Shape

Oficina tècnica

 • Disseny BIM 3D
 • Escanejat làser 3D, aixecaments i digitalització d’edificacions i indústria.
 • Disseny i càlcul de fonamentacions.
 • Disseny i càlcul d’estructures metàl·liques.
 • Disseny i càlcul d’estructures prefabricades.
 • Disseny i càlcul d’instal·lacions industrials i administratives.
 • Plans d’execució i As Built de construccions i instal·lacions.
 • Infografia, renderitzat i realitat augmentada (AR).
×