Shape

Construcció comercial

El nostre compromís és el de construir un projecte amb les millors solucions tècniques, que aportin la màxima qualitat, funcionalitat i confort en l’ús de l’edifici. A més, fer-ho amb el mínim cost possible, i sense desviacions en la execució de obres.

El nostre compromís es el de construir el seu projecte amb les millors solucions tècnioques, que aportin la màxima qualitat, funcionalitat i confort en l’ús de l’edifici. I, a més, fer-ho amb el mínim cost possible i sense desviacions en la execucio de obres.

EGEIN pone a su servicio nuestra dilatada experiencia en la construcción de naves comerciales, mediante una planificación y gestión integral del proyecto y la ejecución de obras.

Todo para que usted se preocupe únicamente de la operativa de su actividad, disponiendo de la máxima funcionalidad de sus espacios desde el primer día de trabajo.

El teu projecte, la nostra construcció

Tipus de construccions comercials

Estructures d’acer, prefabricades o mixtes en construccions comercials

ACER

  • Optimitzem i construim naus en estructura metàl·lica, aconseguint llums superiors a 50m, sense pilar intermitjos.
  • Les nostres obres estan certificades EXC4, complint amb el màxim grau d’exigència de la norma europea CE.
  • Articulem l’unió en les cimentacions per optimitzar la seva dimensió i així reduïm el cost del conjunt estructura-cimentació.
  • Integrant enginyeria i construcció integral des de l’inici aconseguimr reduir els costos i terminis d’execució.
Augment Altura 85%
Flexibilitat 90%
Reducció de pilars 98%
Reducció de costos 98%

Construccions comercials d'acer:

PREFABRICATS

  • Optimitzem mitjançant sistemes industrialitzats en formigó totes les fases de diseny, enginyeria, fabricació, transport i montatge.
  •  Desenvolupem els projectes amb l’adaptació de l’estandarització en la industrialització per a reduir els costos
  • La fabricació dels elementos prefabricats compleixen amb la certificació de la norma europea CE, sota els més elevats controls de qualitat.
  • Reduim els costos i plaços de execució de forma important en relació a solucions disgregades eliinant imprevistos o sobrecostos en fase de obra.
Comportament al foc 90%
Durabilitat 95%
Reducció de costos 98%
Reducció de terminis 98%

Construccions comercials prefabricades:

MIXTES

Maximitzem el valor dels teus projectes, mitjançant sistemes estructurals mixtes, amb presència de formigó pretensat, fusta i acer

Construccions comercials mixtes

Imatge 85%
Reducció de plaços 90%
Optimització estructural 95%
Flexibilitat 98%

Construccions comercials mixtes

Els nostres clients

Clients de naus comercials

×