Shape

Construcció comercial

El nostre compromís és el de construir el seu projecte amb les millors solucions tècniques, que aportin la màxima qualitat, funcionalitat i confort en l’ús de l’edifici. I, a més, fer-ho amb el mínim cost possible, i sense desviacions en l’execució d’obres.

EGEIN posa al seu servei la nostra dilatada experiència en la construcció de naus comercials, mitjançant una planificació i gestió integral del projecte i l’execució d’obres.

Tot perquè vostè es preocupi únicament de l’operativa de la seva activitat, disposant de la màxima funcionalitat dels seus espais des del primer dia de feina.

El teu projecte, la nostra construcció

Tipus de contruccions comercials

Estructures d’acer, prefabricades o mitxes en construccions industrials.

ACER

  • Optimitzem i construïm naus en estructura metàl·lica, aconseguint llums superiors a 50 m. sense pilars intermedis.
  • Les nostres obres estan certificades EXC4, complint amb el màxim grau d’exigència de la norma europea CE.
  • Articulem la unió en les fonamentacions per a optimitzar el dimensionament d’aquestes, i amb això reduïm el cost del conjunt estructura-fonamentació.
  • Integrant enginyeria i construcció integral des de l’inici aconseguim reduir els costos i els terminis d’execució.
Augment Altura 85%
Flexibilitat 90%
Reducció de pilars 98%
Reducció de costos 98%

Construccions comercials d'acer:

PREFABRICATS

  • Optimitzem mitjançant sistemes industrialitzats en formigó totes les fases de disseny, enginyeria, fabricació, transport i muntatge.
  • Desenvolupem els projectes amb adaptació de l’estandardització en la industrialització per a reducció de costos.
  • La fabricació dels elements prefabricats compleixen amb la certificació de la norma europea CE, sota els més elevats controls de qualitat.
  • Reduïm els costos i els terminis d’execució de manera important en relació a solucions disgregades, eliminant imprevistos o sobrecostos en fase d’obra.
Comportament al foc 90%
Durabilitat 95%
Reducció de costos 98%
Reducció de terminis 98%

Construccions comercials prefabricats:

MIXTES

Maximitzem el valor dels teus projectes, mitjançant sistemes estructurals mixtos, amb presència de formigó pretensat, fusta i acer i mixtos.

Construccions comercials mixtes.

Imatge 85%
Millora a terminis 90%
Optimització Estructural 95%
Flexibilitat 98%

Construccions comercials mixtes:

Els nostres clients

Clients de naus comercials