Shape

Saber més sobre nosaltres

Egein

EGEIN Engineering & Construction és especialista en tot el procés d’enginyeria i construcció claus en mà d’edificacions industrials, logístiques, comercials i d’oficines, acompanyant els seus clients des de la concepció, disseny i optimització del projecte, fins a la posada en marxa de les seves instal·lacions.

Posem al servei dels nostres clients tot el coneixement i l’experiència per a la construcció dels seus projectes, amb els objectius d’optimització del cost, la qualitat i el termini d’execució d’obres.

Shape

La nostra experiència

45 anys d'experiència en enginyeria i construcció industrial

Més de 1M de m2 construïts

Realitzem tot el procés, des del disseny, càlcul i definició de les noves edificacions, l’enginyeria i execució claus en mà de l’obra i les instal·lacions tècniques, fins a la posada en servei de la nova indústria, plataforma logística o edifici comercial.

Qualitat i mínims terminis d'entrega

Aportem el valor afegit d’optimització funcional i estructural del projecte, sota els criteris de qualitat i de minimització dels costos i dels terminis d’execució de les obres i instal·lacions.

Disseny, enginyeria i construcció

EGEIN és una empresa de referència en el sector del disseny, enginyeria i construcció d’edificacions industrials, logístiques, retail i d’oficines, mitjançant estructures metàl·liques i prefabricades de formigó, aportat una solució integral de les necessitats per a noves construccions o ampliació d’edificis existents.

EGEIN manté una plena evolució en diversos àmbits com són:

Seguretat i Salut

Certificats de Qualitat

Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Drons

SEGURETAT I SALUT

Per EGEIN és una prioritat la seguretat i salut en l'execució de les obres. Per això, els nostres projectes estan dissenyats i concebuts des d'un origen per a l'execució amb sistemes constructius industrialitzats, mitjans auxiliars i muntatges sota criteris de màxima seguretat per als seus treballadors, col·laboradors i per a persones externes. Per a nosaltres la seguretat i l'objectiu de zero accidents és el primer per les nostres obres i instal·lacions.

casco-egein-seguridad

CERTIFICAT DE QUALITAT

Fomentem una construcció més sostenible que repercuteix en beneficis econòmics, ambientals i socials per a totes les persones vinculades a la vida d’un edifici.

CERTIFICAT BREEAM

Certificat britànic... Fomentem una construcció més sostenible que repercuteix en beneficis econòmics, ambientals i socials.

CERTIFICAT LEED

Certificat nord-americà que ha desenvolupat un detallat estándard per a comprovar el nivell de la sostenibilitat de tota mena d'edificacions.

Passive House

Consultoria i certificació en eficiència energètica d'oficines, acreditats per Passive House Institute (PHI)

CERTIFICADO VERDE

Certificat espanyol que fomenta la construcció sostenible com a factor de beneficis econòmics, ambientals i socials.

COL·LEGI ENGINYERS INDUSTRIALS CATALUNYA

EGEIN és empresa adherida al Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb un suport tècnic i xarxa de col.laboració, que garanteixen una formació contínua, assessorament, networking i intercanvis, que afavoreixen la pemanent actualització técnica dels enginyers del nostre equip tècnic.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Col·laborem amb ESF per a garantir l'accés universal als serveis bàsics i les gestió de recursos i el territori en països en vies de desenvolupament.

DRONS

EGEIN ha incorporat l'ús de drons per a la inspecció i la supervisió aera, la qual cosa ens permet el seguiment de les obres i l'accés a les zones de difícil accés, o no recomanables per motius de seguretat.

No, ens encarreguem de tot.
El nostre equip d’execució d’obres és altament qualificat i amb una àmplia trajectòria d’experiència, implicació i especialització, tant en obra civil com en muntatges d’estructures i tancaments, per a l’execució de les nostres obres amb la màxima qualitat i fiabilitat, i tot això amb el seguiment de la planificació i supervisió tècnica per part dels caps de projecte i obres com a interlocutor únic amb els nostres clients.

Si, disposarà d’una plataforma en línia privada on podrà veure tot el procés, estat, imatges i el % actual.

Realitzem la teva construcció industrial en tot el territori nacional i França.

Si, en el detall del projecte indiquem tots els terminis de lliurament.

Utilitzem la tecnologia BIM per al modelatge en 3D dels nostres projectes, en totes les seves fases, des de la fonamentació i les estructures fins als tancaments i acabats, permetent així la fàcil i segura interacció amb altres industrials, l’optimització dels sistemes de producció i construcció en obra, el control en temps real de l’estat del projecte, així com per a una millor informació de l’edifici acabat per a implantació de maquinària, operacions de manteniment, o ampliacions futures.

Si, contacta amb nosaltres i crearem el teu pressupost personalitzat.

Contacta aquí

×