Construcció claus en mà

Realitzem projectes amb un servei integral de la construcció de naus industrials claus en mà.

Els nostres edificis estan calculats amb les sobrecàrregues per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, per a poder realitzar la instal·lació immediata o futura sense reforços o sobrecostos imprevistos

Els oferim la gestió integral del seu projecte. Els proposem ser l’únic interlocutor per al seu projecte de construcció o d’ampliació. Els avantatges per a vostè són:

  • No s’ha de preocupar de la coordinació i control d’obres.
  • Acompanyament en totes les fases: des de l’inici amb la concepció i disseny fins al final, amb el lliurament claus en mà.
  • Realitzem la gestió integral del projecte de construcció: enginyeria, arquitectura industrial i construcció de naus industrials.

Servei integral d'enginyeria i construcció

El nostre compromís és construir el seu projecte amb les millors solucions tècniques, aportant la màxima funcionalitat i qualitat. Busquem el mínim cost possible, sense desviacions en l’execució d’obres.

Tenim un compromís absolut amb la data de lliurament i de posada en marxa de les instal·lacions industrials.

Posem a la seva disposició la nostra experiència en construcció industrial, amb la nostra planificació i gestió integral tant del projecte com de l’execució d’obres.

Moviments de terra i fonamentacions.

movimiento-tierras-egein-1
movimiento-tierras-egein-4
movimiento-tierras-egein-2

Sistema d'estructures

Tipus de forjats

construcciones-industriales-prefabricadas-carrefour-cerdanya-4

Alveolars

Un forjat alveolar està constituït per la prefabricació i muntatge de plaques pretensades de formigó i una capa de compressió de formigó in situ per a distribució uniforme de càrregues i monolitisme.

AVANTATGES

Colaborants

Un forjat colaborant és un tipus de forjat mixt compost per un perfil de xapa grecada d'acer i una capa de compressió de formigó in situ, en el qual la pròpia xapa compleix amb una funció resistent com a armadura de positius.

AVANTATGES

Tipus de Façanes

Tipus de cobertes

Panell sandvitx

deck

Deck

Servei d'instal·lació integral i administratives

Mitjana tensió, baixa tensió i enllumenat

Fred industrial, climatització i ventilació

Veu i dades, alarmes i corrents febles

Aigua i sanejaments

Equips a pressió i instal·lacions industrials

Solar tèrmica i fotovoltaica

Protecció contra incendis

Els nostres clients

×