Avís
Legal

En virtut de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i en el domini www.egein.com pertanyen a EGEIN, amb domicili en C/ de l’Areny 29 – Polígon Industrial, 17460 Celrà, telèfon 972 49 41 68, correu electrònic info@egein.com i CIF .B-17493396 .

Drets de la propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat pels drets de la propietat intel·lectual i industrial de titularitat EGEIN o de terceres persones amb qui EGEIN hagi pogut convenir el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. EGEIN difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. EGEINadverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense l’autorització expressa de EGEIN.

Responsabilitat sobre els continguts
L’usuari d’aquesta pàgina web accedeix a la mateixa pel seu compte i iniciativa pròpia. EGEIN no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.egein.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació o acceptació d’un contracte. EGEIN no podrà ser considerada responsable de cap mal derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actualització realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita. EGEIN declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus convinguda en altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts en la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en la pàgina d’origen i no suposen cap mena de suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. EGEIN no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, que no són controlats ni verificats per EGEIN.

Protecció de dades
El compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EGEIN informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web no seran registrades en cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

Autorització per enllaçar amb
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, en la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se utilitzant la direcció, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

Shape
Shape