Avís
Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat: 

EGEIN 

Raó social: ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL 

NIF: B17493396 

Adreça: C/ Areny, 29 – 17460 – Celrà – GIRONA 

Telèfon: 972494168 

Email: info@egein.com 

Registre Mercantil de Girona: Tom 994, Foli 200, Fulla Gi-18227, Inscripció primer 14/11/1996 

FINALITAT DEL LLOC WEB. 

 El present lloc web té com a finalitat principal donar a conèixer els serveis oferts per ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL, així com mostrar als seus usuaris els projectes que ja han estat realitzats. 

 El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: https://egein.com/ 

LEGISLACIÓ. 

Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. 

ÚS I ACCÉS D’USUARIS. 

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN o qualsevol de les seves delegacions. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL, EGEIN. 

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS). 

ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris. 

ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de ENGINYERIA I GESTIÓ D’ESPAIS INDUSTRIALS, SL EGEIN té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. 

Altres dades a incloure a la web depenent del servei o producte ofert per l’empresa:  – Codis de conducta als quals estiguin adherids. 

 – Dades relatives a l’autorització administrativa necessària per a l’exercici de l’activitat.  – Dades del col.legi i títol acadèmic de professionals que exerceixin una activitat regulada.  – Informació addicional quan al servei s’accedeixi mitjançant un número de telèfon de tarificació addicional. 

 – Si a més realitza contractes on-line haurà d’afegir la següent informació amb caràcter previ al procés de contractació: 

 * Tràmits que han de seguir-se per contractar on-line. 

 * Si el document electrònic del contracte s’arxivarà i si aquest serà accessible. 

 * Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades. 

 * Llengua o llengües en què podrà formalitzar-se el contracte. 

 * Condicions generals al fet que, si s’escau, se subjecti el contracte. 

 * Confirmar la celebració del contracte per via electrònica, mitjançant l’enviament d’un justificant de recepció de la comanda realitzada.

Shape
Shape