Obres de deconstrucció i desmuntatge d’una planta de fabricació de maquinària industrial

Iniciem les obres de desconstrucció i desmuntatge d’una planta de fabricació de maquinària industrial, la qual ha patit recentment un incendi per causes fortuïtes, per a la posterior reconstrucció de la planta i instal·lacions.

Com que és un sinistre sobtat i imprevist, ha generat com a conseqüència un greu problema en el funcionament de l’activitat industrial i els compromisos de curt i mitjà termini del nostre client. Per ajudar a resoldre la seva operativa diària, els nostres equips s’han implicat des d’un primer moment, inicialment en l’anàlisi i el diagnòstic tècnic, estudi de la solució de reconstrucció necessària i gestió de llicències amb caràcter d’urgència, gestionant també l’adequació i llicències en un espai provisional en règim d´arrendament per mantenir l´operativa del nostre client durant l´execució de les obres de reconstrucció.

Mitjançant la implicació dels nostres equips i el servei integral d’enginyeria i construcció, estem aportant una solució integral com a únic interlocutor i amb caràcter d’urgència, per adaptar-se i reduir els terminis de reconstrucció i minimitzar l’impacte d’aquest sinistre, alhora que ser àgils en respondre a les necessitats constructives i d’instal·lacions necessàries per poder recuperar i millorar l’activitat industrial del nostre client en el termini més petit possible.

Tot i la gravetat d’un accident d’aquestes característiques i dimensions, cal destacar de manera positiva, en primer lloc, que no es va produir afectació en cap cas a la salut o integritat de cap persona, pròpia o externa, ni va generar cap tipus de dany material a edificis confrontants, en tractar-se d’una edificació de tipus C.

En segon lloc, és destacable de forma positiva el funcionament de la seguretat passiva contra incendis de la nau, projectada i construïda per EGEIN fa 25 anys, i que malgrat l’aparatositat i la dimensió del sinistre, aquest va afectar únicament el sector de producció, mantenint la integritat del conjunt d’oficines annexes a dues plantes, que poden continuar operant amb normalitat, alhora que s’executa la reconstrucció de la zona industrial afectada.

Els nostres equips d’àmbit pluridisciplinar segueixen treballant amb la màxima implicació i eficiència pel compliment dels objectius de planificació del nostre client.

Compartir

×