SOSA INGREDIENTS Transforma les seves instal·lacions amb EGEIN

Han sabut trobar solucions tècniques ràpides i eficaces a cada moment de l’obra

Shape
Shape

Repte

La reconversió d’una antiga fàbrica tèxtil en un magatzem de logística modern de 4500 m² amb 2 cambres frigorífiques i 3 molles de càrrega implica una sèrie de processos tècnics i constructius d’alta complexitat.

En primer lloc, es duu a terme una exhaustiva anàlisi estructural i de viabilitat per a determinar la idoneïtat de l’estructura existent i la seva capacitat per a suportar les noves càrregues i requeriments logístics. Es realitzen estudis de resistència de materials i càlculs de càrrega per a assegurar la integritat i seguretat de l’edifici.

Posteriorment, es procedeix a la demolició i desmantellament de les instal·lacions existents, incloent-hi maquinària obsoleta i elements estructurals deteriorats. Aquest procés es realitza amb maquinària especialitzada i seguint estrictes normes de seguretat i control ambiental.

Una vegada buidat l’espai, s’inicia la fase de construcció, que inclou la instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic per a les cambres frigorífiques, així com la col·locació de panells aïllants en parets i sostres per a garantir la conservació de la temperatura adequada a l’interior del magatzem.

Les molles de càrrega es dissenyen i construeixen per a facilitar la càrrega i descàrrega eficient de mercaderies, amb la instal·lació de sistemes d’anivellament i portes automàtiques per a optimitzar el flux d’entrada i sortida de productes.

Finalment, es realitzen proves i ajustos finals per a assegurar el correcte funcionament de totes les instal·lacions i sistemes, garantint així que el nou magatzem compleixi amb els més alts estàndards de qualitat i seguretat exigits en el sector logístic. Aquest procés de transformació requereix la coordinació d’un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en enginyeria, arquitectura, construcció i logística, així com l’ús de tecnologies i materials avançats per a garantir l’èxit del projecte.

Solució

La intervenció de EGEIN va abastar un ampli espectre d'activitats tècniques, des de la fase inicial d'enginyeria fins a l'última etapa d'urbanització. Durant tot el procés, EGEIN es va destacar per oferir solucions tècniques eficaces i ràpides, adaptades a les necessitats específiques de cada fase del projecte.

En l'etapa d'enginyeria, es van dur a terme anàlisis detallades i estudis de viabilitat per a definir la millor estratègia de disseny i construcció. Es van emprar eines avançades de modelatge 3D per a visualitzar i optimitzar el projecte, la qual cosa va permetre identificar possibles problemes i realitzar ajustos abans de l'execució de les obres.

Durant la fase de construcció, EGEIN va demostrar el seu professionalisme i experiència en coordinar eficientment tots els aspectes relacionats amb l'execució de les obres. Es van implementar mesures per a garantir el compliment estricte del timing establert, minimitzant els retards i assegurant la finalització del projecte dins dels terminis acordats.

A més, els equips de treball de EGEIN es van destacar per la seva eficiència i compromís, demostrant un alt nivell de competència i dedicació en cada tasca assignada. Gràcies a la seva experiència i habilitats, van aconseguir superar els desafiaments tècnics i operatius que van sorgir durant el desenvolupament del projecte, garantint la qualitat i l'èxit del resultat final.

En resum, la intervenció de EGEIN es va caracteritzar per la seva capacitat per a oferir solucions tècniques integrals i efectives en totes les etapes del procés, recolzades per un equip professional altament qualificat i compromès amb el compliment dels objectius establerts.

Resultats

La col·laboració amb EGEIN ha estat fonamental per a FADA INGREDIENTS, ja que els ha brindat la tranquil·litat necessària per a aconseguir els objectius establerts quant a terminis i qualitat del projecte. Gràcies a l'experiència i professionalisme de EGEIN, s'ha aconseguit una execució eficient i efectiva, garantint així un resultat final òptim per a l'empresa.

“Egein com a empresa té 2 punts forts, d’una banda, el servei d’Enginyeria i, d’altra banda, la constructora amb personal molt qualificat.

image-001

Sr. XAVIER CODINA

sosa ingredients

Com es descriu l'experiència i els coneixements del personal clau a l'empresa?

“Sota la seva experiència recent, recomanaria a empreses industrials que afrontin un repte similar, la participació de EGEIN Engineering en el procés tècnic d’enginyeria i execució de les obres i instal·lacions logístiques clau en mà? Ens podria indicar alguns motius?”

“Si ho recomano totalment i sobretot en projectes claus en mà, ja que és una tranquil·litat i despreocupació saber que estàs en bones mans.”

CONEIXEMENT

Destaco el gran coneixement que té EGEIN en la construcció de projectes logístics

CONTROL DE TERMINIS

Egein té uns equips eficaços, precisos i focalitzats a realitzar una obra sota Timing

Shape

Els nostres projectes

Explora els nostres Casos d'Èxit

Acompanyem als nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions amb la serietat, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.

×