Fàbrica de galvanització torna a confiar en el nostre equip per a la construcció d’una nau industrial prefabricada de formigó

Egein ha desenvolupat el projecte tècnic, la fabricació i actualment està en fase de muntatge d’una nau industrial mitjançant sistema prefabricat de formigó en Béziers (França) per a una indústria de galvanització i fabricació metàl·lica per a un client que ja va confiar amb anterioritat en el nostre equip una primera fase constructiva.

El sistema constructiu està compost per pilars de formigó prefabricat encastats en la fonamentació mitjançant calze, estructura primària i secundària de coberta en formigó pretesat i panells de tancament prefabricats i muntats en horitzontal, amb aïllament en poliestirè incorporat. Les divisions interiors en formigó prefabricat massís garanteixen la protecció contra incendis entre els diferents sectors.

Després de desenvolupar el projecte tècnic mitjançant sistema BIM i càlculs amb Eurocódigo, validats per les entitats de control franceses, i de realitzar la fonamentació per part dels nostres equips d’obra civil, s’està realitzant el muntatge de la nau prefabricada amb els màxims estàndards de qualitat i protecció de l’edifici davant un ambient químic agressiu del procés industrial interior.

El procés fabricació, logística de transport i muntatge en obra s’estan executant per part dels nostres equips sense cap desviació pressupostària ni de terminis d’execució, segons la planificació prevista per part de la nostra oficina tècnica i contractació amb el client.

Mitjançant el disseny i execució clau en mà del conjunt de l’edificació industrial, hem aconseguit reduir els costos i terminis d’execució del projecte ajudant al creixement i millora de processos pel nostre client, sense desviacions i amb total satisfacció per part seva.

Compartir

Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem als nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions amb el rigor, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.

×