Enginyeria i construcció claus en mà d’un edifici comercial i d’oficines

Avancem en el procés d’enginyeria i construcció claus en mà d’un nou edifici d’ús comercial i centre de negocis a França amb una superfície útil de 2.300 m².

edificio comercial

Després de realitzar les fases de disseny i projecte d’enginyeria, i d’haver executat el moviment de terres i sistemes de fonamentacions, estem en fase de muntatge de l’estructura i tancaments en formigó prefabricat, amb els nostres equips de muntatge a l’obra.

agrosud edificio comercial

El projecte, situat en zona sísmica, s’ha desenvolupat amb tecnologia BIM i calculat amb normativa de Eurocódis, amb prestacions elevades mitjançant una estructura formada per pilars i jàsseres prefabricades de formigó i forjats pretensats que ens permeten grans llums sense pilars intermedis.

Agrosud edifici comercial

Les façanes es realitzen mitjançant panells prefabricats de formigó amb aïllament interior i trencament de pont tèrmic RPT-24, aconseguint un coeficient de transmissió tèrmica de 0,354 W/m2K per a una millora de confort i reducció de consum energètic de l’edifici. El conjunt de l’edifici és estable al foc, i disposa sectorització en mitgeres mitjançant murs tallafocs.

agrosud edificio comercial

S’ha prioritzat la rapidesa i seguretat en fase de muntatge, amb la planificació detallada de la logística de càrregues i transports, i dels equips de muntatge en obra per aconseguir un muntatge del conjunt de l’edifico prefabricat en un termini total de 9 dies.

A continuació, procedirem a la instal·lació dels sistemes de seguretat de protecció col·lectiva, i el muntatge de la coberta mitjançant panell de llana de roca de 150 mm de gruix per a unes altes prestacions tèrmiques de l’edifici, i la millor classificació de reacció al foc A2-s1, d0, segons norma europea EN-13501-1. S’ha dissenyat minimitzant les juntes en coberta amb panells de longitud especial i muntatge mitjançant mecanismes de ventoses i grua per a una òptima impermeabilització, i millora dels terminis i seguretat en fase de muntatge.

Agrosalud edificio comercial

S’ha previst la futura instal·lació fotovoltaica a coberta per a la millor eficiència energètica de l’edifici.

Mitjançant la integració del procés de disseny i execució claus en mà, hem optimitzat el cost i termini d’execució del projecte amb un únic interlocutor pel nostre client, sense desviacions pressupostàries ni de planificació en fases de projecte i execució d’obres.

Compartir

Compartició en facebook
Compartició en linkedin
Compartició en twitter
Compartició en email
Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem als nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posta en marxa de les instal·lacions amb el rigor, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.