Enginyeria i construcció claus en mà d’un edifici comercial i d’oficines

Avancem en el procés d’enginyeria i construcció claus en mà d’un nou edifici d’ús comercial i centre de negocis a França amb una superfície útil de 2.300 m².

edificio comercial

Després de realitzar les fases de disseny i projecte d’enginyeria, i d’haver executat el moviment de terres i sistemes de fonamentacions, estem en fase de muntatge de l’estructura i tancaments en formigó prefabricat, amb els nostres equips de muntatge a l’obra.

agrosud edificio comercial

El projecte, situat en zona sísmica, s’ha desenvolupat amb tecnologia BIM i calculat amb normativa de Eurocódis, amb prestacions elevades mitjançant una estructura formada per pilars i jàsseres prefabricades de formigó i forjats pretensats que ens permeten grans llums sense pilars intermedis.

Agrosud edifici comercial

Les façanes es realitzen mitjançant panells prefabricats de formigó amb aïllament interior i trencament de pont tèrmic RPT-24, aconseguint un coeficient de transmissió tèrmica de 0,354 W/m2K per a una millora de confort i reducció de consum energètic de l’edifici. El conjunt de l’edifici és estable al foc, i disposa sectorització en mitgeres mitjançant murs tallafocs.

agrosud edificio comercial

S’ha prioritzat la rapidesa i seguretat en fase de muntatge, amb la planificació detallada de la logística de càrregues i transports, i dels equips de muntatge en obra per aconseguir un muntatge del conjunt de l’edifico prefabricat en un termini total de 9 dies.

A continuació, procedirem a la instal·lació dels sistemes de seguretat de protecció col·lectiva, i el muntatge de la coberta mitjançant panell de llana de roca de 150 mm de gruix per a unes altes prestacions tèrmiques de l’edifici, i la millor classificació de reacció al foc A2-s1, d0, segons norma europea EN-13501-1. S’ha dissenyat minimitzant les juntes en coberta amb panells de longitud especial i muntatge mitjançant mecanismes de ventoses i grua per a una òptima impermeabilització, i millora dels terminis i seguretat en fase de muntatge.

Agrosalud edificio comercial

S’ha previst la futura instal·lació fotovoltaica a coberta per a la millor eficiència energètica de l’edifici.

Mitjançant la integració del procés de disseny i execució claus en mà, hem optimitzat el cost i termini d’execució del projecte amb un únic interlocutor pel nostre client, sense desviacions pressupostàries ni de planificació en fases de projecte i execució d’obres.

Compartir

Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem als nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posta en marxa de les instal·lacions amb el rigor, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.

×