Encara tens les cobertes de la teva nau amb fibrociment?

Sabies que es va aprovar una llei que estableix l'obligació de la retirada?

Informar-te que l’esborrany del projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats que s’hauria d’aprovar abans d’estiu a la disposició addicional 14a estableix el següent en relació amb les instal·lacions i emplaçaments amb amiant: Abans de l’1 de gener de 2023, els ajuntaments han d’elaborar un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent un calendari que planifiqui la seva retirada. Dit cens, que tindrà caràcter públic, serà remès a les autoritats sanitàries i mediambientals competents de les comunitats autònomes, les quals han d’inspeccionar per verificar, respectivament, que s’han retirat i enviat a un gestor autoritzat.

Per més informació pots veure el següent enllaç: https://lnkd.in/ePrrRzk

Si vols anticipar-te a aquest problema, pots gestionar la retirada de la coberta de fibrociment i realitat una nova coberta sense risc de salut, amb millors prestacions d’estanquitat, aïllament i il·luminació natural.

Et podem informar i fer un pressupost de substitució de la coberta: www.egein.com

Compartir

Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem als nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions amb el rigor, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.

×