La importància de la normativa sísmica en el disseny i el càlcul d’edificacions industrials i logístiques.

La manca de compliment de les normes sísmiques en estructures és un problema que afecta la seguretat de les persones. En aquest article, es discuteix la importància de la normativa sísmica en el disseny i el càlcul d’edificacions industrials i logístiques i com pot ajudar a millorar la seguretat de les estructures davant d’un possible sisme.
És lamentable la manca de compliment de les normes sísmiques a les estructures. Tots lamentem profundament els danys humans ocorreguts recentment a #Síria i #Turquia, que són dramàtics des del punt de vista humanitari i que mai no s’haurien de produir.

No obstant, aquí també passa. De vegades, és lamentable la manca de compliment de la normativa sísmica a les nostres demarcacions, i segueix produint-se per motius comercials o econòmics, prioritzant els costos de construcció.

Recentment, hem perdut l‟adjudicació per a la construcció d‟una nau logística de 6.000 m², ja que el projecte no tenia en consideració la normativa sísmica, i vam proposar una solució tècnica i econòmica alternativa que complia amb aquesta normativa.

En proposar una solució que contemplava la previsió de desplaçaments laterals al cap dels pilars en hipòtesis d’acceleració sísmica, segons la norma i tenint en compte les dades de deformabilitat del terreny segons estudi geotècnic, la nostra proposta va resultar ser econòmicament més elevada que la solució de la competència sense consideració de sisme.

Hem perdut una obra important per a nosaltres, però a la nostra cultura d’empresa prioritzem les solucions tècniques i la seguretat dels edificis i persones a la competitivitat comercial a qualsevol preu, i n’estem orgullosos.

Afortunadament, ens trobem en una regió on els sismes d'elevada magnitud són improbables, encara que en cas de produir-se poden causar danys materials i personals significatius, com va passar a Itàlia el 2016 amb un terratrèmol de 6,2 a l'escala de Richter (ML) , que va causar 290 víctimes mortals.

De la mateixa manera que es tenen en consideració les accions de vent o neu, cal l'aplicació de l'Euro codi 8 EN 1998 i la norma de construcció sisme resistent NCSE-02, de disseny i càlcul de les estructures per a la resistència al sisme .

En el disseny i el càlcul d'edificació industrial i logística també és necessària la consideració d'hipòtesis de sisme, amb observança en les dades d'acceleració sísmica bàsica (ab), coeficient adimensional del risc (ρ), coeficient de contribució (K) segons la ubicació de l'edifici i el coeficient d'amplificació del terreny (S) determinat segons el coeficient de terreny (C) per la classificació (I a IV) segons la deformabilitat o rigidesa, i que afecta la velocitat de propagació de les ones i que es determina mitjançant els assaigs in situ d'un estudi geotècnic adequat i els seus càlculs posteriors.

En casos de càlcul a zones sísmiques, a més del compliment de càlcul, els criteris de disseny tenen una important incidència en el comportament sísmic de les estructures. Així, a la simetria de les estructures, la disposició distribuïda dels pilars encastats a la base que contribueixen a l'absorció d'esforços horitzontals amb distribució d'esforços, són factors importants.

Un altre aspecte molt rellevant per al comportament al sisme en fase de disseny és la reducció de la massa a les façanes i tancaments de l'edifici i la disminució de l'alçada del centre de masses en cas que sigui possible.

Conceptualment, podem simplificar els esforços horitzontals amb la fórmula bàsica coneguda per tots de la segona llei de Newton com a F = m · a, i, per tant, reduint la massa amb diferents materials de construcció i baixant el centre de masses amb la composició arquitectònica de les façanes, millorem substancialment els esforços horitzontals i el comportament sísmic dels edificis.

Compartir

Shape

Els nostres projectes

Explora les nostres construccions.

Acompanyem els nostres clients des de fa més de 45 anys en el desenvolupament del projecte fins a la posada en marxa de les instal·lacions amb la serietat, compromís i professionalitat que ens caracteritzen.
×