Skip links

Sant Gregori Parc Industrial


Enginyeria i construcció claus en mà d’una d’un parc logístic de superfície total 34.000 m, amb edificacions logístiques de diferents superfícies, modulables per adaptar-se a la demanda, edifici d’oficines i centre de negocis, serveis generals, i restaurant

Construcció mixta amb estructura d’acer i pretensada de formigó i tancaments prefabricats i metàl·lics

Situació

Sant Gregori (Girona)