Skip links

Mecánicas Sillero


Rehabilitació de les façanes d’un edifici industrial preexistent per taller de mecanització de precisió

Panell sandwich llis

Situació

Tordera (Barcelona)