Skip links

Lidl Luchon


Construcció d’un supermercat i estructura mixta amb pilars prefabricats de formigó i estructura de coberta vista amb bigues de fusta laminada encolada, i tancaments amb panell amb ruptura de pont tèrmic d’alta eficiència

Enginyeria per optimització del cost d’inversió del projecte i termini d’execució. Construcció en zona de nivell sísmic 4 i categoria d’importància de l’edifici 3, amb validació de totes les oficines de control tècnic segons Eurocodis i normativa tècnica francesa

Situació

Bagnères de Luchon (França)