Skip links

Lidl Lourdes


Construcció d’un supermercat en formigó d’estructura pretensada de grans llums, i tancaments amb panell amb ruptura de pont tèrmic d’alta eficiència energètica i revestiment arquitectònic mitjançant murs en pedra seca de la zona

Enginyeria per optimització del cost d’inversió del projecte i termini d’execució sense competència. Construcció en zona de nivell sísmic 4 i categoria d’importància de l’edifici 3, amb validació de totes les oficines de control tècnic segons Eurocodis i normativa tècnica francesa

Situació

Lourdes (França)