Skip links

Construcció d’un supermercat en formigó d’estructura pretensada de grans llums, i tancaments amb panell amb ruptura de pont tèrmic d’alta eficiència energètica

Enginyeria per optimització del cost d’inversió del projecte i termini d’execució sense competència

Situació

Albi (França)