Skip links

Grup Comexi


Construcció de la planta industrial de fabricació de maquinària per maquinària d’impressió d’embalatge flexible del grup Comexi a Riudellots de la Selva

Estructura d’acer, i tancaments mixtes prefabricats i metàl·lics

Situació

Riudellots de la Selva (Girona)