Skip links

Fiducial


Enginyeria i construcció claus en mà d’una plataforma logística a Saint Aunés (Montpellier), per distribució al sud de França de material i equipament per l’oficina

Estructura d’acer en pòrtics de biga armada, façanes de panell sandwich i coberta deck

Situació

Montpellier (França)