Skip links

Ferros Perich


Construcció d’una nau industrial amb coberta corbada per magatzem d’estructures i perfils metàl·lics amb disposició de pont grua per manipulació de càrregues pesades de gran format

Estructura d’acer corbada amb pòrtics d’inèrcia variable i pont grua

Situació

Figueres (Girona)