Skip links

Equiper


Enginyeria i construcció d’una nau industrial i oficines corporatives per fàbrica de components i equips perifèrics industrials

Estructura d’acer en pòrtics de biga armada i tancaments metàl·lics

Situació

Massanes (Girona)