Skip links

Càrniques Illas Juli


Construcció d’una nau refrigerada per la indústria agroalimentària del sector càrnic, amb oficines annexes corporatives pel grup Illas Juli

Estructura d’acer i tancaments metàl·lics

Situació

Blanes (Girona)