Skip links

Arkolia


Enginyeria i Construcció claus en mà d’un edifici corporatiu d’oficines i laboratoris de R+D+I a la ciutat de Montpellier

Estructura d’acer en dues plantes i tancaments metàl·lics de tipus Sandwich in situ termolacat i volum de composite. Instal·lació solar fotovoltaica en coberta

Situació

Montpelier