Skip links

Comercial Aizpurua


Enginyeria i construcció claus en mà d’un centre logístic portuari de 10.000 m2 de superfície d’emmagatzematge i distribució de productes a granel, amb serveis de consultoria d’implantació i gestió urbanística

Estructura d’acer en pòrtics d’inèrcia variable de 50 m. de llum sense pilars intermitjos, adaptant-se a les necessitats operatives de l’activitat del client, amb murs perimetrals de càrrega de productes a granel

Situació

Tarragona