Skip links

Adroher Germans


Enginyeria i construcció integral d’un edifici multiplanta d’ús comercial de material elèctric i d’instal.lacions per professionals i particulars, amb magatzems centrals del grup i oficines corporatives, amb planta soterrani per aparcaments

Estructura i tancaments prefabricats de formigó

Situació

Girona