Skip links

ENGINYERIA I CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL, LOGÍSTICA I RETAIL

Més de 1M de m2 construïts i més de 1.000 obres realitzades, amb optimització funcional, de costos i de termini d’execució dels projectes.

EGEIN és una empesa de referència en el sector del disseny, enginyeria i construcció d’edificacions industrials, logístiques, retail i d’oficines, amb estructures metàl·liques i prefabricades de formigó, aportant una solució integral de les necessitats per a noves construccions o ampliació d’edificis existents

Realitzem tot el procés des del disseny, càlcul i definició de les noves edificacions, l’enginyeria i l’execució claus en mà de la obra i les instal·lacions tècniques, fins a la posada en servei de la nova indústria, plataforma logística o edifici comercial

L’experiència de més de 40 anys dels nostres equips és d’àmbit europeu, amb la participació en projectes de rellevància nacional amb la integració en equips tècnics d’enginyeries i arquitectures internacionals i la construcció de plataformes de grans superfícies i edificacions comercials de gran format, amb un alt grau de satisfacció per part dels nostres clients.

Aportem el valor afegit d’optimització funcional i estructural del projecte, sota els criteris de qualitat i de minimització dels costos i dels terminis d’execució de les obres i instal·lacions.

EGEIN QUALITATEXPERIÈNCIASERVEI INTEGRALFIABILITATCONFIANÇAOPTIMITZACIÓ

EQUIP TÈCNIC I D’OBRA

Aportem el know-how d’un Equip Tècnic i d’Obra altament especialitzat i amb més de 40 anys d’experiència internacional.

La nostra empresa posa al servei dels nostres clients el valor afegit d’un equip tècnic pluridisciplinari en els àmbits de l’enginyeria, la construcció i l’arquitectura industrial que fa que cada projecte es desenvolupi de forma òptima, des de la fase de concepció i disseny fins a la seva execució claus en mà. El nostre equip tècnic està format per enginyers industrials, arquitectes, enginyers de la construcció i arquitectes tècnics, projectistes BIM, tècnics en medi ambient i tècnics en prevenció de riscos laborals.

Utilitzem la tecnologia BIM per el modelat en 3D dels nostres projectes, en totes les seves fases, des de la fonamentació i les estructures fins als tancaments i acabats, permetent així la fàcil i segura interacció amb altres industrials, la optimització dels sistemes de producció i construcció en obra, el control en temps real de l’estat del projecte, així com per una millor informació de l’edifici acabat per implantació de maquinària, tasques de manteniment, o ampliacions futures.

El nostre equip d’execució d’obres és altament qualificat i amb àmplia trajectòria d’experiència, implicació i especialització, tant en obra civil com de muntatge d’estructures i tancaments, per l’execució de les nostres obres amb la màxima qualitat i fiabilitat, i tot això amb el seguiment de la planificació i supervisió tècnica pels caps de projecte i obres com a interlocutor únic amb els nostres clients.

El nostre equip tècnic i d’execució d’obres treballa amb el suport d’una xarxa de col·laboradors externs especialitzats, consolidada i ampliada al llarg de tota la nostra dilatada trajectòria professional, altament especialitzats i implicats en l’èxit dels nostres projectes, i que aporten un valor afegit de treball en equip, tant en fase de disseny com en fase d’execució d’obres i instal·lacions.